Program konference

Torek, 3. december

1. sekcija: Aktualna vprašanja splošnega dela KZ-1

vodja: dr. Miha Šepec

• Aktualne ustavnopravne dileme v kazenskem pravu, ddr. Klemen Jaklič

• Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti – kritični pogled na aktualno sodno prakso, dr. Miha Šošić

• Naklep in problematična ureditev v KZ-1, dr. Miha Šepec

 

2. sekcija: Izzivi obravnave spolne kriminalitete v Sloveniji

vodja: dr. Mojca M. Plesničar

• Dileme pravnih kvalifikacij ravnanj z elementi spolnega nasilja, Marko Balažic

• Spolna avtonomija in koncept slabotne osebe, Lora Briški

• Sankcioniranje spolne kriminalitete, dr. Mojca M. Plesničar

• Spreminjanje kazenskopravne obravnave spolne kriminalitete, dr. Matjaž Ambrož

 

 

Sreda, 4. december

3. sekcija: Kazensko pravo in avtomatizacija

vodja: dr. Aleš Završnik

•   Avtomatizacija v digitalni forenziki, dr. Liljana Selinšek

•   Avtomatizacija nadzora na območju svobode, varnosti in pravice, Pika Šarf

•   Informacijska tehnologija in temeljni postulati kazenskega prava, dr. Primož Gorkič

•   Avtonomna vozila in kazenska odgovornost, dr. Aleš Završnik

 

4. sekcija: Nepristranskost in etika

vodja: mag. Luka Vavken

•   Skrb za nepristranskost sojenja v judikaturi Vrhovnega sodišča (potovanje pogleda od Beethovnove k Strasbourgu), mag. Luka Vavken

•   Kaznovanje med pravom in etiko, dr. Rok Svetlič

 

Posebna tema: Evropsko kazensko pravo – med primarnostjo prava EU in nacionalnimi ustavami, dr. Anže Erbežnik

 

5. sekcija: Aktualna vprašanja posebnega dela KZ-1

vodja: dr. Vid Jakulin

•   Insiderski delikt – kazenski pregon volkov z borze?, Boštjan Zrnec Orlič

•   Malomarno zdravljenje, mag. Boštjan Valenčič

•   Zakonsko oblikovanje in preoblikovanje kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, dr. Vid Jakulin

https://www.gvzalozba.si/12-konferenca-kazenskega-prava-in-kriminologije

DOSTOPNOST