13. september, Knjižnica Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti

Program

14.00: Pozdravni nagovor (Aleš Završnik, direktor Inštituta za kriminologijo)

14.05: Covid-19, digitalizacija in učinkovitost kazenskega postoka v Bosni in Hercegovini (Kanita Imamović-Čizmić in Amina Nikolajev)

14.30: Vpliv pandemije na pravosodno sodelovanje na področju kazenskih zadev Evropske unije (Ena Gotovuša)

15.00: Pandemija, dolgotrajnost kazenskega postopka in organizacija sojenja v Bosni in Hercegovini (Hajrija Sijerčić-Čolić in Vildana Pleh)

15.30: odmor

16.00: Covid-19, tragične izbire, etika in pravo (Matjaž Jager)

16.30: Pokaži mi svoj prst in povem ti, kdo si: profiliranje državljanov tretjih držav v informacijskih sistemih na območju svobode, varnosti in pravice (Pika Šarf)

17.00: Kriza kapitalizma, katastrofe in prevencija (Zoran Kanduč)

DOSTOPNOST