Raziskovalke in raziskovalci z IK na konferenci Evropskega združenja za kriminologijo
Image is not available
Raziskovalke in raziskovalci z IK na konferenci Evropskega združenja za kriminologijo

Naše raziskovalke in raziskovalci – Mojca Mihelj Plesničar, Jasmina Arnež, Lora Briški, Kristina Čufar,

22. 9. 2023
Nastop dr. Renate Salecl na kolokviju v Buenos Airesu
Image is not available
Nastop dr. Renate Salecl na kolokviju v Buenos Airesu

Naša raziskovalka dr. Renata Salecl je v torek, 19. 9. 2023, nastopila na kolokviju z naslovom »The legal

20. 9. 2023
Dr. Renata Salecl: Cikel »Skrivna zgodovina moje knjižnice«
Image is not available
Dr. Renata Salecl: Cikel »Skrivna zgodovina moje knjižnice«

V sredo, 20. septembra, bo naša raziskovalka dr. Renata Salecl, ki se trenutno

18. 9. 2023
Nova monografija – “Preventivna (ne)pravičnost”
Image is not available
Nova monografija – “Preventivna (ne)pravičnost”

Pri založbi Inštituta za kriminologijo je izšla nova monografija z naslovom “Preventivna (ne)pravičnost

15. 9. 2023
Intervju z dr. Renato Salecl v Buenos Airesu
Image is not available
Intervju z dr. Renato Salecl v Buenos Airesu

Danes, v sredo, 13. 9. 2023, bo v okviru pisateljske rezidence MALBA potekal pogovor z našo raziskovalko

13. 9. 2023

Novice

Inštitut za kriminologijo skrbi za novosti s področij kriminologije in prava že več kot pol stoletja, v odseku pred vami pa so objavljene zgolj naše najaktualnejše novice, s katerimi vas informiramo in so vezane na naše delo, diseminacijo znanstvenih rezultatov ter ozaveščanje tako strokovne kot splošne javnosti. 

Raziskovalni projekti

Znanstveno raziskovanje je osrednja dejavnost inštituta. Glavna področja raziskovalnega dela so: kriminologija, kriminaliteta in odklonskost, kriminalitetna politika, kazensko materialno in procesno pravo, mednarodno in evropsko kazensko pravo, delovanje kazenskega pravosodja, kriminalistika in policijske vede, penologija, viktimologija, mladoletniško prestopništvo in obravnavanje mladoletnih prestopnikov, družbeno nadzorstvo, človekove pravice, pravice otrok, psihoanaliza odklonskosti idr.

Slovenija – Anglija: Inovacije na področju mladinskega kazenskega pravosodja in pravičnosti
Slovenija – Anglija: Inovacije na področju mladinskega kazenskega pravosodja in pravičnosti
Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz
Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz
Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene 
Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene 
Prepoved približevanja
Prepoved približevanja
Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti
Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti
Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta
Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta
Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družb
Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družb
Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe
Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe

Programska skupina teoretsko in empirično preučuje, kako družbene spremembe v postindustrijski družbi vplivajo na področji nadzorovanja in kaznovanja....

Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode
Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode
Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19
Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19
previous arrow
next arrow
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

Izjava o dostopnosti spletne strani

DOSTOPNOST