Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani si prizadeva za spolno uravnoteženo strukturo vodstvenih kadrov, raziskovalk oziroma raziskovalcev in drugih zaposlenih, zato je direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani sprejel Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani za 4-letno obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025.

Načrt vsebuje pet ciljev in je na voljo v PDF-datoteki.

DOSTOPNOST