Po 9/11 je predsednik Bush ml. sprejel Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), ki je močno kritiziran zaradi dopuščanja prestrezanja elektronske pošte vsakokar, ki ga NSA ali CIA označijo, da komunicira s tujimi terorističnimi "tarčami". Obveščevalna dejavnost se je tako (v tem primeru v ZDA) iz zunanjih aktivnosti prenesla v notranje zadeve, vse brez sodne avtorizacije. 

Težava za EU je, da se FISA nanaša na podatke shranjene v ameriških "oblakih" (npr. v Gmail), do katerih lahko obveščevalci in organi pregona (!) dostopajo brez običajnih kazenskih procesnih kavtel.

O problematiki "računalništva v oblaku" in varstvu podatkov je 2012 Evropski parlament izdelal študijo.

O (poskusih) sprememb FISA pa H.Post.

Več v rubriki:

– Raziskovalni projekti: Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminaliteto

– Raziskovalci: Aleš Završnik

DOSTOPNOST