Ana Babnik

Tehnična sodelavka

Ana je tehnična sodelavka / asistentka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Izobraževala se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem z vprašanji sodobne tehnologije in kazenskega prava, zanimata jo tudi psihologija prava ter empirično raziskovanje kriminalitete.

 

 

Področja raziskovanja

kriminologija, kazensko procesno pravo (selekcijski mehanizmi, bagatelna kriminaliteta), sodobne tehnologije in kazensko pravo, psihologija in pravo, empirično raziskovanje

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_pin_alt|

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Ana Babnik | Izbrane objave
  • BABNIK, Ana. Na spletu objavljena fotografija in avtorske pravice. Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja. 2018, letn. 37, št. 34, str. 28-30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID – 16340305]
  • ČEJVANOVIČ, Jan, BABNIK, Ana. Olajševalne in obteževalne okoliščine. Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja. 2017, letn. 36, št. 36/37, str. 23-25. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID – 15801425]
  • BABNIK, Ana. Postopek odloženega pregona v praksi Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani : (magistrsko diplomsko delo). 2020, Ljubljana : [A. Babnik]. [COBISS.SI-ID – 32254723]
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST