Glassdoor je pripravil podatkovno analitiko
plač za 190 držav, kjer lahko vsakdo preveri, koliko njegova plača odstopa od
povprečja. Delavci so delili podatke o svojih plačah – obljuba popolne
anonimnosti (! ali ?) – in delovnih mestih. Podatke je zagotovilo 33 milijonov
ljudi iz 600.000 delovnih organizacij.
Gre za večanje »workplace transparency«: po
eni strani niveliranja upravičenih pričakovanj in po drugi – delodajalčevi –
strani za »pošteno« plačilo. Vse to lahko vodi do kvalitetnejših odnosov na
delovnem mestu.
Zanimivo je videti razkorake med plačami
primerljivih delovnih mest: med regijami, državami in glede na demografske
značilnosti (npr. razlike med spoloma, glede na starost).
Omejitev je, da sistem primerja le osnovne
plače (brez dodatkov raznih vrst). Omejitev je, da anomalije, če le dovolj
obsežne na agregatni ravni, vzame kot »normalne«. Skratka, omogoča odpravo
mikro anomalij, ne pa odprave vseh strukturnih sprememb, saj so npr. nekatera dela ali
poklici lahko sistematično premalo ali preveč ovrednoteni.
Za Sloveniji aplikacija slabše deluje, a lahko poskusite izračunati »svojo tržno
ceno«, kot se izražajo pri Glassdoor.
  
Aplikacija ponuja še trende ponudbe dela po
svetu.

DOSTOPNOST