Veliki Senat Sodišča Evropske unije je obsodil Avstrijo, ker ni sprejela vseh potrebnih določb, da bi v Avstriji veljavna zakonodaja izpolnjevala merilo neodvisnosti v zvezi s komisijo za varstvo podatkov ustanovljeno kot nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov po Direktivi 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995. o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Sodba dostopna tu.

DOSTOPNOST