Obamacare

ZDA porabi v absolutnem znesku največ za zdravstveno varstvo, porabi največ zanj per capita, a je kljub temu tam največ ljudi (milijonov!) brez zdravstvenega zavarovanja. Ali bo Vrhovno sodišče ZDA odločilo v prid zdravstveni reformi, ki jo predlaga Obamova...

Internetno piratstvo…

Zakaj internetnega piratstva ne moremo preprosto enaciti s tatvino? Internetno piratstvo kaže, da stara pravila prava intelektualne lastnine ne zadoščajo več. Avtorska pravica, ki je v slovenskem pravnem redu zaščitena tudi s kazenskim pravom, se namrec...

Sabina Zgaga: Prva sodba ICC

14. marca je Mednarodno kazensko sodišče razglasilo obsodilno sodbo zoper Thomasa Lubango za novačenje in uporabo otrok, mlajših od 15 let, v notranjem oboroženem spopadu v Kongu na podlagi sostorilstva. Senat bo kasneje določil kazen in pravila za povrnitev škode...

Privilegij v digitalni dobi

Privilegij zoper samoobtožbo v digitalni dobi? 1:0 za privilegij. In Re: Grand Jury Subpoena Duces Tecum Dated March 25, 2011, USA v. John Doe ( Kako je pri nas? ZKP 219a/6).
DOSTOPNOST