Dne 31. Avgusta 2019 je na Inštitutu za kriminologijo potekalo srečanje partnerjev projekta Trans-making – umetnost / kultura / ekonomija za demokratizacijo družbe. To je Marie Curie projekt (Obzorje 2020), ki združuje globalno mrežo 20 partnerjev, med njimi tudi Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Bunker in ZRC SAZU. Projekt, ki se je začel januarja 2017, bo potekal do decembra 2020.

DOSTOPNOST