Inštitut za kriminologijo je doc. dr. Mojci Mihelj Plesničar, za angažiranost pri prijavah in vodenju številnih projektov ter za uspešno sodelovanje z deležniki v kazenskem pravosodju, podelil priznanje za izjemne dosežke na področju kriminologije za leto 2022.

 

DOSTOPNOST