Objavljamo mnenje o predlaganih spremembah Zakona o nalezljivih boleznih v predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19, ki sta ga za 24. nujna sejo Odbora za pravosodje pripravila izr. prof. dr. Katja Filipčič  in izr. prof. dr. Aleš Završnik.

Glede prekrškov opozarjata na logične neskladnosti predloga in nesorazmerno zaostrovanje represije z višanjem globe za prekrške.

24 nujna seja Odbora za pravosodje je bila sklicana za petek, 20. novembra 2020, ob 8.00 uri, dokument z mnenjem je dostopen na portalu Državnega zbora med gradivi za seje delovnih teles.

DOSTOPNOST