Poročilo, ki ga je pripravila International Crisis Group, obravnava učinke programa dronov na področju plemen (FATA) v JZ Pakistanu v kontekstu širših izzivov v Pakistansko-ameriških odnosih, ter pravne vidike zakonitosti programa dronov.

Več v rubriki:

– Raziskovalni projekti: Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminaliteto

– Raziskovalci: Aleš Završnik

DOSTOPNOST