Evropsko sodišče za človekove pravice je v sodbi Ahmet Yildirim proti Turčiji (št. 3111/10 z 18. decembra 2012) odločilo, da blokiranje platforme Google Sites pomeni kršitev 10. člena Konvencije. 

Sodba tu.

Več v rubriki:

– Raziskovalni projekti: Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminaliteto

– Raziskovalci: Aleš Završnik

DOSTOPNOST