V projektu BREAKtheBIAS bo profesorica Veronika Fikfak s svojo raziskovalno skupino obravnavala enega najzahtevnejših problemov v mednarodnem sistemu človekovih pravic, to je vprašanje o neenakem dostopu do pravnega varstva na sodiščih za človekove pravice. V projektu bo analiziranih na tisoče primerov mednarodnih, regionalnih in domačih primerov sodb z namenom ugotoviti, kdo se sploh (lahko) obrne na organe za človekove pravice in kateri posamezniki in skupine so uspešni ali neuspešni pri svojih zahtevkih. Z odkrivanjem ovir, ki omejujejo dostop, in s preučevanjem vloge mednarodnih odvetnikov v tem procesu projekt znatno prispeva k poznavanju neenakosti v mednarodnem pravu, saj skuša razumeti vzroke za razlike v dostopu do sodišč in ugotoviti, kakšno vlogo igrajo v tem kontekstu osebna, geografska ali strukturna pravna nagnjenja. Cilj projekta je preoblikovati pravne postopke in obstoječe strukture, da bi tako zagotovili enak dostop do sodnega varstva na področju človekovih pravic.

Projekt bo gostoval na University College London in Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Izjava Veronike Fikfak:

»Vesela sem, da lahko s tem projektom še naprej gradim mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne skupine, v tem projektu med Londonom in Ljubljano. Še posebej se veselim sodelovanja z Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti, kjer bom osnovala del svoje skupine, in s kolegi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani«.

Veronika Fikfak je izredna profesorica na University College London, School of Public Policy in v Centru odličnosti, iCourts na Univerzi v Kopenhagnu. Trenutno vodi ERC projekt HRNUDGE, v katerem preučuje, kako se države odzivajo na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in kako spreminjajo svoje vedenje.

Več o izbranih projektih je na voljo na naslednji povezavi: https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-2023-consolidator-grants-results 

DOSTOPNOST