Zakaj internetnega piratstva ne moremo preprosto enaciti s tatvino? Internetno piratstvo kaže, da stara pravila prava intelektualne lastnine ne zadoščajo več. Avtorska pravica, ki je v slovenskem pravnem redu zaščitena tudi s kazenskim pravom, se namrec "razrašča" preko razumnih meja. To pomeni, da ne vzpodbuja ustvarjalnosti, temveč jo duši, nudi vedno nova upravičenja avtorjem, izjeme od nje pa se manjšajo. Kratko in jedrnato o etiki internetnega piratstva prof. Singer: The Ethics of Internet Piracy – Peter Singer – Project Syndicate

DOSTOPNOST