Pri Inštitutu za kriminologijo je izšla nova znanstvena monografija z naslovom Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode, ki sta jo uredila dr. Aleš Završnik in dr. Katja Simončič. Rdečo nit predstavlja umetna inteligenca (UI), ki prinaša številne prednosti za posameznike, podjetja ter države in je naslovljena skozi trinajst poglavij, organiziranih v pet vsebinskih sklopov: Upravljanje UI; UI in pravo; UI in demokracija; UI v kazenskem postopku in UI in etika.

“Znanstvena monografija Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode poskuša odgovoriti na zgoraj zastavljena vprašanja, obenem pa pred bralca razprostre številne pereče teme, ki se odpirajo na presečišču prava in UI. Avtorji vse večjo pojavnost UI v družbi motrijo iz različnih vidikov, pri čemer se osredotočajo na etična in pravna vprašanja, ki jih nove tehnologije UI odpirajo, ter na nevarnost za nastanek družbene škode in izzive za že prepoznane človekove pravice.”

Poleg urednikov so vsebinske sklope prispevali tudi naslednji avtorji: Ana Babnik, dr. Maja Bogataj Jančič, Jan Čejvanovič, dr. Kristina Čufar, Marko Drobnjak, Lara Dular Javornik, Tim Horvat, dr. Matjaž Jager, Primož Križnar, Tim Marinšek, Katja Piršič, dr. Renata Salecl, dr. Katja Simončič, Gregor Strojin in Pika Šarf.

DOSTOPNOST