Inštitut za kriminologijo je med letoma 2021 in 2023 kot partnerska organizacija sodeloval pri izvajanju cilnega-raziskovalnega projekta Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji, ki ga je koordiniral Oddelek za sociologijo Filozofske fakulete UL. Na osnovi analize zbrane dokumentacije, dobrih praks iz tujine in najnovejših znanstvenih dognanj na tem področju je v založništvu Založbe Univerze v Ljubljani nastal priročnik z naslovom Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan! Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji. Avtorici priročnika, ki ga je uredila doc. dr. Jasna Podreka, sta tudi naši raziskovalki prof. dr. Katja Filipčič in Manja Skočir.

Priročnik je dostopen na spodnji povezavi:

https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/409

DOSTOPNOST