Podpisani raziskovalci in sodelavci Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ocenjujemo, da so diskvalifikacije in napadi na Komisijo za preprečevanje korupcije, ki smo jim priča po objavi zaključnega poročila o nadzoru nad premoženjem predsednikov parlamentarnih strank, absolutno neprimerni in družbeno zelo škodljivi. Gre za neodvisno institucijo, ki deluje v javnem interesu vseh državljanov Slovenije in se na podlagi zakonskih pooblastil in v okviru svojih pristojnosti mora odzvati na kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija je edina pristojna za nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev in je svoje ugotovitve o nadzoru nad premoženjskim stanjem politikov dolžna javno objaviti in tako obvestiti javnost.  Navijaške izjave politikov o nezakonitosti in neustavnosti postopkov, zarotah itn.  v vsakem primeru, ko je v postopku predstavnik njihove politične opcije, so očitno politično motivirane.

V času, ko stroka enotno ugotavlja, da ima Slovenija problem s sistemsko korupcijo, je spodkopavanje verodostojnosti tovrstnih ranljivih, neodvisnih organov s strani nekaterih nosilcev politične moči, hkrati spodkopavanje pravice nas državljanov Slovenije, da živimo v manj skorumpirani državi.

Zato ostro obsojamo napade tako na to institucijo kot na njene najvišje predstavnike, zahtevamo spoštovanje njenih ugotovitev ter nadaljnjo reakcijo pristojnih organov na te ugotovitve.

 
Dr. Matjaž Jager
Dr. Matjaž Ambrož
Dr. Vasja Badalič
Dr. Ljubo Bavcon
Dr. Sašo Dolenc
Dr. Katja Filipčič
Dr. Primož Gorkič
Dr. Zoran Kanduč
Mag. Ciril Keršmanc
Dr. Saša Kmet
Dr. Dragan Petrovec
Mojca M. Plesničar, MSc
Dr. Renata Salecl
Dr. Alenka Å elih
Dr. Katja Å ugman Stubbs
Andreja Tratnik
Dr. Aleš Završnik

DOSTOPNOST