Med izjemnimi znanstvenimi dosežki v letu 2013 po oceni ARRS tudi članek dr. Mojce Mihelj Plesničar "The individualization of punishment: Sentencing in Slovenia", objavljen v uglednem "European Journal of Criminology." Več