Jasmina Arnež

Raziskovalka

Jasmina je znanstvena sodelavka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskovalno pa sodeluje tudi s Centrom za kriminologijo Univerze v Oxfordu, kjer s profesorico Rachel Condry raziskuje povezave med izključitvijo iz šole in kaznivimi dejanji mladih. Jasmina je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravila pravniški državni izpit, nato pa je več let delala kot višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Ljubljani (kazenski oddelek). Po zaključku magistrskega in doktorskega študija ter podoktorskega raziskovalnega projekta na Centru za kriminologijo Univerze v Oxfordu se je Jasmina pridružila Univerzi v Keelu kot predavateljica iz kriminologije. Med doktoratom je Jasmina ustanovila delovno skupino za kriminologijo na Green Templeton College v Oxfordu ter kot raziskovalka sodelovala pri več projektih: Adolescent to Parent Violence, Excluded Lives in Crime and Mental Health. V letih 2015 in 2016 je Jasmina organizirala prvi dve podiplomski konferenci s področja kriminologije v Oxfordu, sodeluje pa tudi kot zunanja ocenjevalka projektov pri Independent Social Research Foundation (ISRF). Septembra 2022 je Jasmina pri založbi Routledge izdala monografijo Negotiating Class in Youth Justice: Professional Practice and Interactions, v kateri raziskuje, kako družbeni razred vpliva na interakcije med strokovnjaki, starši in mladimi, ko otroke obravnavajo različne institucije (centri za socialno delo in zgodnjo intervencijo, šole, policija, mladoletniško pravosodje, psihološke svetovalnice, zdravstvene institucije, itd.). Več informacij o knjigi najdete tukaj: https://www.routledge.com/Negotiating-Class-in-Youth-Justice-Professional-Practice-and-Interactions/Arnez/p/book/9780367721732.

 

 

 

Področja raziskovanja

mladoletniška kriminaliteta, kriminaliteta in družina, diskriminacija glede na osebne okoliščine (družbeni razred, spol in spolna vloga, nacionalnost in etnična pripadnost, invalidnosti, itd.), teorije kaznovanja, kriminalitetne politike, pogojni odpust, alternativni odzivi na kriminaliteto.

Aktualni:

– Slovenska ureditev in prakse pogojnega odpusta

– Improving the juvenile justice system and strengthening the education and training of penitentiary staff in Slovenia

Pretekli:

– Negotiating youth deviance and parenting: Exploring the Effects of Social Class on Professional Interactions (ESRC, grant nb. ES/J500112/1)

– Risk and Needs: Examining assessment and planning frameworks in youth justice interventions (ESRC, grant nb. ES/V011766/1)

 

 

 • Arnež, J. (2022) Negotiating Class in Youth Justice: Professional practice and interactions. London, New York: Routledge. ISBN: 978- 0- 367- 72173- 2, DOI: 10.4324/ 9781003157373.
 • Arnež, J. (2021) Book Review – Youth Justice and Penality in Comparative Context by Barry Goldson, Chris Cunneen, Sophie Russell, David Brown, Eileen Baldry, Melanie Schwartz, and Damon Briggs. Punishment & Society: OnlineFirst.
 • Arnež, J. in Condry, R. (2021) Criminological Perspectives on School Exclusion and Youth Offending. Emotional and Behavioural Difficulties, 26(1), 87-100.
 • Arnež, J. (2021) Book review – Mark Halsey in Melissa de Vel-Palumbo, Generations through Prison. Criminology & Criminal Justice, 21(5), 727-729.
 • Arnež, J. (2019) Institutional Responses to Youth Deviance and Parenting: Exploring Professional Perceptions on the Role of Social Class at the Beginnings of Offending Pathways and Desistance from Crime. V: Albrecht, H.J., Walsh, M. in Weinhausen-Knezevic, E. (ur.) Desistance Processes among Young Offenders Following Judicial Interventions. Berlin: Duncker & Humblot, 125-140.
 • Arnež, J. (2016) The Potential Use of Legitimate Force for the Preservation of Order: Defining the Inherent Role of Public Police through Policing Functions that Cannot Be Carried Out by Private Police. Zbornik znanstvenih razprav, 76, 23-39.
 • Arnež, J. (2016) Examining Risk as a Political Construct: The Impact of Changing Views of the Prevailing Threats to Public Safety on the Definition of Risk. V: Mesko, G. in Lobnikar, B. (ur.) Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: Safety, Security and Social Control in Local Communities. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 221-228.
 • Arnež, J. (2010) Zasluge in zablode feministične kriminologije. Revija za kriminalistiko in kriminologijo,61(1),
  1-14.
 • Arnež, J. (2009) Tretmanska obravnava storilcev spolnih kaznivih dejanj. Pravna praksa, 28(14), II-VIII.
 • Arnež, J. Examining the Views of Practitioners on Risk Assessment in Youth Justice in England and Wales [Chicago, United States of America, 19/11/2021] Paper and chair at the annual meeting of the American Society of Criminology as part of the ‘Data, Risk Assessment and Juvenile Justice’ panel.https://convention2.allacademic.com/one/asc/asc21/
 • Arnež J. Negotiating ‘trouble’ in professional interactions: the lived experiences of social class in institutional responses to youth deviance and parenting [Cardiff, United Kingdom, 13/09/2017 – 16/09/2017] Paper at the annual conference of the European Society of Criminology. https://www.esc-eurocrim.org/images/esc/files/Cardiff/FINAL- BOOKLET.PDF
 • Arnež, J. Examining risk as a political construct: The impact of changing views of the prevailing threats to public safety on the definition of risk [Ljubljana, Slovenia, 26/09/2016 – 27/09/2016] Paper at the ‘Criminal justice and security in Central and Eastern Europe: Safety, security, and social control in local communities’ conference. https://www.fvv.um.si/conf2016/files/CJS-Book-of-abstracts-2016.pdf
 • Arnež, J. Young people ‘at risk’ of offending and their parents: Institutional discourses on the intersections between youth deviance, parenting and social class [Oxford, United Kingdom, 15/03/2016] Paper at the ‘Crime and mental health: vulnerability and resilience in the face of trauma’ conference, Green Templeton College.
 • Arnež, J. and Blakey, R. Young people ‘at risk’ of offending: Exploring their pathways to and through institutional responses [Oxford, United Kingdom, 06/05/2015] Paper at the Green Templeton College graduate conference in criminology and criminal justice.
 • Arnež, J. Youth delinquency and parenting then and now: Examining the perceptions of social class in UK’s youth justice practice [New York, United States of America (online), 21/04/2021] Invited talk at the Seminar in International Criminal Justice, John Jay College.
 • Arnež, J. Risk, Needs, and Discrimination: Examining the Fairness of Assessment and Planning Frameworks for Youth Justice Interventions [Oxford, United Kingdom (online), 19/11/2020] Invited talk at the Informal Seminar, Centre for Criminology, University of Oxford.
 • Arnež, J. Institutional responses to youth deviance and parenting styles: Exploring the lived experience of social class in criminological theory and practice [Oxford, United Kingdom, 26/04/2017] Lecture delivered at the 2nd year DPhil student presentation series at Green Templeton College.
 • Arnež, J. Responding to juvenile delinquency and parenting: Exploring professional perceptions on the role of social class in the beginnings of offending pathways and desistance from crime [Irvine, California, United States of America, 09/11/2016] Invited talk at the Law and Society Seminar series (School of Social Ecology), University of California, Irvine, Department of Criminology.
𝐍𝐞𝐠𝐨𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞: 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: nova knjiga naše raziskovalke dr. 𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐀𝐫𝐧𝐞ž, ki je izšla pri založbi Routledge

𝐍𝐞𝐠𝐨𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞: 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: nova knjiga naše raziskovalke dr. 𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐀𝐫𝐧𝐞ž, ki je izšla pri založbi Routledge

V knjigi avtorica raziskuje, kako družbeni razred vpliva na interakcije med strokovnjaki, starši in mladimi, ko otroke obravnavajo različne institucije (centri za socialno delo in zgodnjo intervencijo, šole, policija, mladoletniško pravosodje, psihološke svetovalnice,...

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST