Aleš Završnik | pretekli projekti

Pravo v dobi velikih podatkov: Reguliranje zasebnosti, transparentnosti, tajnosti in drugih nasprotujočih si vrednot v 21. stoletju (vodja raziskave) Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminaliteto: Etični, pravni in kriminološki vidiki porajajočih se...

Aleš Završnik | aktualni projekti

Trans-making – Art/culture/economy to democratize society. Research in placemaking for alternative narrative Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe Preventivna...

Dogodki in nastopi v medijih Aleš Završnik

Inštitut za kriminologijo prejel nagrado Ambasador zasebnosti 2021 ŽIBERNA, Maja, BEOVIĆ, Bojana (intervjuvanec), ZAVRŠNIK, Aleš (intervjuvanec). Aplikacija za nadzor okuženih?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1videodatoteka (1...

Poglavja v knjigah

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Fightingimpunity with new tools : how big data, algorithms, machine learning and AI shape the new era of criminal V: MARIN, Luisa (ur.), MONTALDO, Stefano (ur.). The fight against impunity in EU law. Oxford; New...

Monografije in zborniki

Završnik, Ales, Badalič, Vasja (Eds.). Automating Crime Prevention, Surveillance, and Military Operations. Springer, Due: July 24, 2021  ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big Data, Crime and Social Control, Routledge, 2018. ZAVRŠNIK, Aleš (ur.), SELINŠEK, Liljana (ur.). Pravo in...