Aleš Završnik | pretekli projekti

Pravo v dobi velikih podatkov: Reguliranje zasebnosti, transparentnosti, tajnosti in drugih nasprotujočih si vrednot v 21. stoletju (vodja raziskave) Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminaliteto: Etični, pravni in kriminološki vidiki porajajočih se...