Monografije in zborniki

Završnik, Ales, Badalič, Vasja (Eds.). Automating Crime Prevention, Surveillance, and Military Operations. Springer, Due: July 24, 2021  ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big Data, Crime and Social Control, Routledge, 2018. ZAVRŠNIK, Aleš (ur.), SELINŠEK, Liljana (ur.). Pravo in...
DOSTOPNOST