Poglavja v knjigah

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Fightingimpunity with new tools : how big data, algorithms, machine learning and AI shape the new era of criminal V: MARIN, Luisa (ur.), MONTALDO, Stefano (ur.). The fight against impunity in EU law. Oxford; New...

Monografije in zborniki

Završnik, Ales, Badalič, Vasja (Eds.). Automating Crime Prevention, Surveillance, and Military Operations. Springer, Due: July 24, 2021  ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big Data, Crime and Social Control, Routledge, 2018. ZAVRŠNIK, Aleš (ur.), SELINŠEK, Liljana (ur.). Pravo in...

Znanstveni članki | Aleš Završnik

ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Družbeno nadzorstvo v času covida-19. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jan.-mar. 2021, letn. 72, št. 1, str. 36-50.  ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Družbeno nadzorstvo v času covida-19. Revija za kriminalistiko in kriminologijo....