Lora Briški | Izbrane konference in nastopi

2020 BRIŠKI, Lora, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺDoločanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mejʺ, 11. december 2020, Zoom. [COBISS.SI-ID 47444483] BRIŠKI, Lora,...

Lora Briški | Izbrane objave

2020 BRIŠKI, Lora. Od spregledanega do opolnomočenega procesnega subjekta? : preporod oškodovanca v kazenskem postopku. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 11/12, str. 875-894, 955-956. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID...

Lora Briški | Aktualni projekti

Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19