Lora Briški | Izbrane konference in nastopi

2021 BRIŠKI, Lora, BERTOK, Eva, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Intimate partner homicide and the covid pandemic. V: PODREKA, Jasna (ur.), SOBOČAN, Ana Marija (ur.). 4th European Conference on Domestic Violence : September 13th-15th 2021, online from Slovenia. 1st electronic...

Lora Briški | Izbrane objave

2021 BRIŠKI, Lora. Stereotipi o posilstvu na slovenskih sodiščih. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, apr.-jun. 2021, letn. 72, št. 2, str. 105-116. [COBISS.SI-ID 69958403] 2020 BRIŠKI, Lora. Od spregledanega do opolnomočenega procesnega...

Lora Briški | Aktualni projekti

Improving consistency of sentencing in criminal proceedings (CILC) Prepoved približevanja Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji...
DOSTOPNOST