Lora Briški | Izbrane objave

2021 BRIŠKI, Lora. Stereotipi o posilstvu na slovenskih sodiščih. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, apr.-jun. 2021, letn. 72, št. 2, str. 105-116. [COBISS.SI-ID 69958403] 2020 BRIŠKI, Lora. Od spregledanega do opolnomočenega procesnega...