Projekti Marko Drobnjak

Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti Človekove pravice in regulacija umetne inteligence vredne zaupanja Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko...

Dogodki in nastopi v medijih Marko Drobnjak

Ali način govora vpliva na odločanje sodišč?: raziskava o tem, kakšna je na slovenskih sodiščih percepcija govora v dialektu, (Jezikovni pogovori). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020....

Izbrana bibliografija Marko Drobnjak

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, DROBNJAK, Marko. Kaznovanje in kaznovalna politika v Sloveniji : konceptualni premiki in praktične posledice. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 119-128, graf....