Izbrana bibliografija Marko Drobnjak

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, DROBNJAK, Marko. Kaznovanje in kaznovalna politika v Sloveniji : konceptualni premiki in praktične posledice. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 119-128, graf....