Mentorstvo

Jurij Novak, doktorski študent

Predavanja

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, več predmetov na doktorskem študiju kriminologije

Matjaž Jager | Izbrane konference in nastopi

2020 JAGER, Matjaž. O reševanju etičnih dilem z iskanjem po labirintih teorij etike : prispevek na Simpoziju za pravno in socialno filozofijo, Ljubljana, Pravna fakulteta, 23. sep. 2020. [COBISS.SI-ID 29640451] JAGER, Matjaž. Ob šestdeseti obletnici ugrabitve...

Matjaž Jager | Izbrane objave

2020 JAGER, Matjaž. Neoliberalna država kot notranja meja uspešnega odzivanja na korporativni kriminal nosilcev družbene moči. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni...

Matjaž Jager | Pretekli Projekti

Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki Zbiranje podatkov in raziskovalne storitve o vprašanjih temeljnih pravic – Slovenija
DOSTOPNOST