Matjaž Jager | Izbrane konference in nastopi

2020 JAGER, Matjaž. O reševanju etičnih dilem z iskanjem po labirintih teorij etike : prispevek na Simpoziju za pravno in socialno filozofijo, Ljubljana, Pravna fakulteta, 23. sep. 2020. [COBISS.SI-ID 29640451] JAGER, Matjaž. Ob šestdeseti obletnici ugrabitve...