Matjaž Jager | Izbrane objave

2020 JAGER, Matjaž. Neoliberalna država kot notranja meja uspešnega odzivanja na korporativni kriminal nosilcev družbene moči. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni...