Matjaž Jager I Aktualni projekti

Trans-making – Art/culture/economy to democratize society. Research in placemaking for alternative narrative Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe Etični in pravni...