Projekti pretekli Mojca M. P.

Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki  Sila, objektivno sposobna streti upor Družbeno vzdušje v zavodih za prestajanje kazni zapora  Perspektive večje varnosti na slovenskih cestah Strogo, a pravično? Kaznovanje v Sloveniji od osamosvojitve dalje...