Izbrane objave Starejše Mojca M.P.

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Postopek odločanja o sankcijah. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2017, letn. 68, št. 3, str. 258-268. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 2008654]  FILIPČIČ, Katja, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Slovenia. V: DECKER, Scott H. (ur.),...