Pika Šarf | Izbrane objave

2020 ŠARF, Pika. Zagotavljanje kibernetske varnosti v okviru Skupne zunanje in varnostne politike EU. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2020, letn. 75, št. 1/2, str. 89-110, 117-118. [COBISS.SI-ID 17186897] MIHELJ PLESNIČAR,...