Vasja Badalič | Aktualni projekti

Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode Avtomatizirana pravičnost: družbeni, pravni in etični vidiki Trans-making – Art/culture/economy to democratize society. Research in placemaking for alternative...