Zoran Kanduč | Izbrane konference

»Criminology and prinicipal forms of normalized, neutralied or ignored forms of human harm« (19th Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent 2019) »Victimhood, postmodern capitalism and the case of Slovenia as (post)transitional society« (18th...

Zoran Kanduč | Izbrane objave

Kriminologija: (stran)poti vede o (stran) poteh (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007, 2. izdaja) Subjekti in objekti (ne)formale družbene kontrole v kontekstu postmodernih tranzicij (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007) Politika,...

Zoran Kanduč | Projekti

Varnost in sodelovanje v Srednji in Jugovzhodni Evropi pri odzivanju na organizirano kriminaliteto (vodja projekta) Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode
DOSTOPNOST