Cyberbullying/kibernetsko nadlegovanje dobiva vedno nove oblike: Spiegel poroča o "dating sites", preko katerih se spozna vedno več ljudi, na katerih se pojavljajo lažni profili, ustvarjeni z namenom nadlegovanja "zmenkarjev".

Več na Spiegel in v Zborniku znanstvenih razprav (A. Završnik (2013). Spletno in mobilno nadlegovanje: pojem, oblike, posledice in soočanje s kazenskim pravom. Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 2013, letn. 73, str. 219-252.)

DOSTOPNOST