KNJIŽNICA INŠTITUTA ZA KRIMINOLOGIJO

Vodja knjižnice: Špela Velikonja

Telefon: 01 4203 242

El. naslov: inst.crim@pf.uni-lj.si

 

Delovni čas:

OD 1. OKTOBRA DO 30. JUNIJA

PONEDELJEK     12.00 – 15.00

SREDA                12.00 – 17.00

PETEK                 12.00 – 15.00

 

OD 1. JULIJA DO 30. SEPTEMBRA

PONEDELJEK     12.00 – 15.00

SREDA                12.00 – 15.00

PETEK                 12.00 – 15.00

Knjižnica je bila ustanovljena istega leta kot Inštitut (1954) in ima status specialne knjižnice. Sprva je služila le potrebam raziskovalcem, vendar pa je kmalu presegla ta okvir in je sedaj na voljo vsem, ki potrebujejo informacije ali gradivo s področja kriminologije in kazenskopravnih znanosti. Knjižnica je odprtega tipa in dostopna je vsem obiskovalcem.

Knjižnica zbira, obdeluje in posoja gradivo s področja kriminologije in kazenskopravnih znanosti. Knjižnični sklad tvorijo monografije, zborniki, gradiva s posvetovanj in kongresov, uradne publikacije, raziskovalni elaborati, kazenski in drugi zakoni, slovarji, leksikoni in enciklopedije, uradne publikacije, siva literatura ter serijske publikacije. Gradivo pokriva področje kriminologije, kriminalitete, socialne patologije, odklonskega vedenja, kazenskega materialnega in procesnega prava, mednarodnega in evropskega prava, delovanja organov kazenskega pravosodja, kriminalne politike, kriminalne prevencije, penologije, kriminalistike, viktimologije, mladoletniškega prestopništva in sistema obravnavanja mladoletnih prestopnikov, sodnih znanosti in drugih s kriminologijo povezanih ved. 

Knjižnica pridobiva gradivo z nakupom, zamenjavo in z darili, prizadeva pa si, da bi s svojo nabavno politiko spremljala razvojne trende v kriminologiji in kazenskem pravu. Pri periodičnih publikacijah skuša obdržati kontinuiteto revij in prejema nekatere najbolj ugledne kriminološke revije že več desetletij.

 

Knjižnica Inštituta za kriminologijo je odprtega tipa, njen član lahko postane vsakdo, ki se vpiše v knjižnico in spoštuje pravila knjižnice. Za vpis potrebujete izpolnjeno vpisnico in osebni dokument ali veljavno študentsko izkaznico. Ob vpisu prejme vsak član člansko izkaznico. Člani lahko uporabljajo storitve knjižnice samo ob predložitvi članske izkaznice.

Uporabniki si lahko večino gradiva izposodijo na dom za 14 dni. Na dom si ni mogoče sposoditi revij, diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij. Članke iz revij je mogoče fotokopirati v bližnji fotokopirnici.

Rok izposoje za gradivo, ki ni rezervirano, je možno pred potekom izposojevalnega roka podaljšati za en mesec, in sicer preko spletne aplikacije COBISS/OPACMoja knjižnica, preko elektronske pošte,  telefona ali osebno v knjižnici.

Za uporabo storitve Moja knjižnica je potrebno:

  • vnesti siglo (50013), akronim (KRIMLJ) ali ime knjižnice
  • vnesti številko članske izkaznice in geslo (če ste geslo pozabili, se oglasite v knjižnici in vam bomo vpisali novo začetno geslo)

Storitev Moja knjižnica omogoča:

  • pregled izposojenega gradiva
  • podaljšanje roka izposoje (ni možno v primeru, da je rok vrnitve že potekel, če je gradivo rezervirano)
  • preklic rezervacij
  • spreminjanje gesla
  • izbiranje vrste (potek rezervacije, prispelo rezervirano gradivo, skorajšnji potek roka izposoje,…) in načina elektronskega obveščanja iz knjižnice (SMS sporočila ali e-pošta).
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo