“Čustvena okužba”, pojem iz eksperimentalne psihologije, je nekaj, kar se zelo hitro širi po spletnih družbenih omrežjih. Študija Kramerja et al. je dokazala, da je mogoče čustva “lansirati” in poljubno spreminjati razpoloženje uporabnikov družbenih omrežij, ne da bi se tega uporabniki zavedali.

Študija je bila opravljena na 700.000 Facebook uporabnikih, ki s tem niso bili seznanjeni (etičnost raziskovanja je zato del polemik, ki jih je študija sprožila). Glavna ugotovitev študije je, da zmanjšanje pozitivnih novic v News Feed vpliva na razpoloženje (tudi depresivnost) uporabnikov. To pomeni, da se “čustvena okužba” prenaša tudi izven medosebnega komuniciranja preko “zgolj” novic. Ko so pozitivne izraze zmanjšali, so ljudje objavili manj pozitivnih postov, in obratno.
Rezultati tako kažejo, da čustva, ki jih izražajo drugi na Facebooku, vplivajo na naša lastna čustva. Eksperiment tudi dokazuje, da medosebna interakcija in neverbalni znaki niso nujno potrebni za čustveno okužbo; pa tudi da opazovanje pozitivnih izkušenj drugih ljudi generira pri drugih pozitivne iskušnje. Zatorej 😉 😉 😉
DOSTOPNOST