Kristina Čufar

raziskovalka

Kristina je znanstvena sodelavka na Inštitutu za kriminologijo in docentka za sociologijo prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kristina je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa je na European University Institute pridobila magisterij in doktorat. Več let je učila in raziskovala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg tega je kot raziskovalka gostovala na London School of Economics, Inštitutu Maxa Plancka za primerjalno javno in mednarodno pravo, Mednarodnem inštitutu za sociologijo prava Oñati in Univerzi v Turkuju. Kristina v svojem raziskovalnem delu prepleta filozofijo prava, kritično teorijo in sociologijo prava s poudarkom na vlogi prava pri ohranjanju in naslavljanju družbenih neenakosti. Raziskovalno se ukvarja predvsem s filozofijo prava, feministično pravno teorijo, pravom in tehnologijo, družbeno neenakostjo ter pravnimi in družbenimi vidiki regulacije prepovedanih drog.

 

 

filozofija prava, sociologija prava, kritična pravna teorija, feministična pravna teorija, pravo in humanistika, pravo in tehnologija, družbena neenakost, prepovedane droge

et|icon_mail_alt|

Aktualni

 • Alternativni načini obravnave storilcev kaznivih ravnanj v zvezi s prepovedanimi drogami: primer konoplje
 • Uradno nepriznane terapije s psihedeliki v slovenskem pravnem sistemu; raziskovalka
 • SOS4democracy
 • Razvoj in uporaba umetne inteligence v luči negativnih in pozitivnih obveznosti države zagotavljati pravico do življenja
 • JUDGMERIT – Izbira sodnikov pod drobnogledom: sodniška neodvisnost, zakonitost in odlike

Pretekli

 

 • RECOGNISE – Legal Reasoning and Cognitive Science (Erasmus+ 2020-1-IT02-KA203-079834); raziskovalka
 • Čufar Kristina (2023) Prescriptive Descriptions: Reason-Emotion Binary through Feminist Critique; Diritto & Questioni Pubbliche, posebna številka: Legal Reasoning and Cognitive Science: Topics and Perspectives, Marco Brigaglia in Corrado Roversi (urednika)
 • Čufar Kristina (2021) Pure Theory’s Deconstruction; European Journal of Legal Studies 13 (1); pp. 155-186
 • Čufar Kristina (2021) Človeško, prečloveško: Diskriminatorna mašina v Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode, Aleš Završnik in Katja Simončič (urednika), Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, pp. 409-435
 • Čufar Kristina (2021) Subject, Actor, Sovereign: The Doer behind the Deed? v Human Rights, Constitutional Law and International Law: Research, Synergies and Contemporary Issues, Núria Saura-Freixes (urednica), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 299-317
 • Čufar Kristina (2020) Pravna epistemologija (v časih) razkroja; Zbornik znanstvenih razprav 80 (1): pp. 7-29
 • Čufar Kristina (2023) To define is to regulate: AI ethics, (neo)extractivism, and the material blind spots of partial terminologies; Annual Meeting on Law and Society
 • Čufar Kristina (2022) AI and Global Inequalities: Beyond the Code; University of Turku
 • Čufar Kristina (2022) Fleshy Sedition – Procrastinating Resistance?; Critical Legal Conference 2022 (Liminalities); Arctic University of Tromsø
 • Čufar Kristina (2022) Power and Procrastination: Resistance of the Flesh; The Art of Everyday Life Seminar Series; Ulster University
 • Čufar Kristina (2020) Resnice/-a o/v pravu – Truth(s) in/of Law; Grounded Festival Ljubljana – Festival of Electronic Music, Critical Thinking and Activism
 • Čufar Kristina (2019) Global Law? A Kelsenian Reading of Postmodern Legalities; Koç University
 • Čufar Kristina (2019) Subject, Actor, Sovereign: The Doer behind the Deed?; Theory Talks: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
 • Čufar Kristina (2019) The Doer behind the Deed? A Kelsenian Reading of Postmodern Legalities; Instituto Tecnológico Autónomo de México
 • Čufar Kristina (2018) Performativities of Disappearing Bodies…; Annual Meeting – Association for the Study of Law, Culture & the Humanities; Georgetown Law
 • Čufar Kristina (2017) Kosovel’s (Post-)Catastrophic Smirks?; Critical Legal Conference (Catastrophe); University of Warwick
 • Čufar Kristina (2017) Interpellation-Imputation-Interpretation; Annual Meeting – Association for the Study of Law, Culture & the Humanities; Stanford University
 • Čufar Kristina (2016) How Does the Grundnorm Fare?; Tilburg Law School Seminar; Tilburg University
 • Čufar Kristina (2016) We as the Problem – Has It Already Happened?; Critical Legal Conference (Turning Points); University of Kent
 • Čufar Kristina (2015) The Norms of Aesthetics in Academic Writing; The Aesthetics of Academic Practice; European University Institute

Aktualno

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Temelji prava

Preteklo

 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta: Ustavno pravo, Pravo varstva pred diskriminacijo, Sociologija prava, Uvod v pravoznanstvo
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo: Osnove prava in državne ureditve
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede: Človekove pravice v kazenskem pravosodju
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Uvod v pravo
 • European University Institute: A Feminist Introduction to Legal Methods
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST