Lora Briški

raziskovalka

Lora Briški je raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izobraževala se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, po zaključku drugostopenjskega študija pa je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo. V tem času je opravljala tudi pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. V svoji doktorski nalogi, ki jo je zagovarjala v maju 2023, je preučevala možnosti in pomen sprememb parametrov spora v kazenskem postopku. Raziskovalno se ukvarja z različnimi kriminološkimi in kazenskopravnimi temami, med drugim z odločanjem v kazenskem pravosodju, položajem oškodovancev kaznivih dejanj, spolnim kazenskim pravom ter spolno in nasilno kriminaliteto.

 

 

 

Področja raziskovanja

kazensko procesno pravo, odločanje v kazenskem pravosodju, spolno kazensko pravo, spolna in nasilna kriminaliteta

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_pin_alt|

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Aktualni Projekti
Lora Briški | Aktualni projekti
Pretekli projekti
Lora Briški | Pretekli projekti
 • Sila, objektivno sposobna streti upor
 • Perspektive večje varnosti na slovenskih cestah

 

Lora Briški | Izbrane objave

2021

 • BRIŠKI, Lora. Stereotipi o posilstvu na slovenskih sodiščih. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, apr.-jun. 2021, letn. 72, št. 2, str. 105-116. [COBISS.SI-ID 69958403]

2020

 • BRIŠKI, Lora. Od spregledanega do opolnomočenega procesnega subjekta? : preporod oškodovanca v kazenskem postopku. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 11/12, str. 875-894, 955-956. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 48650243]
 • BRIŠKI, Lora, AMBROŽ, Matjaž, SALECL, Renata. Koga reševati v času pandemije? : etični in kazenskopravni vidiki triaže. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 183-193. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40680195]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, BRIŠKI, Lora. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 439-480, 515-516, 523-524. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43545859]

2019

 • BRIŠKI, Lora. Spolna avtonomija in koncept slabotne osebe. V: Zbornik 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, cop. 2019. Str. 21-28. ISBN 978-961-247-427-0. [COBISS.SI-ID 2267617]
Lora Briški | Izbrane konference in nastopi

2021

 • BRIŠKI, Lora, BERTOK, Eva, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Intimate partner homicide and the covid pandemic. V: PODREKA, Jasna (ur.), SOBOČAN, Ana Marija (ur.). 4th European Conference on Domestic Violence : September 13th-15th 2021, online from Slovenia. 1st electronic ed. V Ljubljani: Univerza. 2021, str. 34. http://ecdv-ljubljana.org/PROGRAM/ECDV_2021_zbornik_f.pdf. [COBISS.SI-ID 78243843]
 • BRIŠKI, Lora. Obravnava spolne kriminalitete v Sloveniji : pogled v preteklost za prihodnost : predavanje na 19. strokovnem posvetu obravnava posebej ranljivih otrok, 8. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 60845827]
 • BRIŠKI, Lora. Searching for sexual violence myths in judicial decisions : predavanje, Law and Society Association 2021 Annual Meeting Crisis, Healing, Re-Imagining, 29. 5. 2021, Zoom. [COBISS.SI-ID 72622339]

2020

 • BRIŠKI, Lora, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺDoločanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mejʺ, 11. december 2020, Zoom. [COBISS.SI-ID 47444483]
 • BRIŠKI, Lora, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Stereotyping when sentencing for rape?. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 2020, str. [3]. ISSN 2712-4908. https://inst-krim.si/wp-content/uploads/2020/08/ABSTRACTS-eros-web.pdf, https://youtu.be/eojkp1OXbz8. [COBISS.SI-ID 27704579]
 • BRIŠKI, Lora. Participation of the injured party in Slovenian criminal procedure. V: Materìali III Mižnarodnogo molodižnogo naukovogo juridičnogo forumu, 14-15 travnja 2020 roku, III International Youth Scientific Legal Forum, May 14th-15th, 2020. Tom 1. Kyïv: Vidavnictvo Vektor, 2020. Str. 240-242. [COBISS.SI-ID 17914115]

 

Mojca Plesničar in Lora Briški na konferenci 12th Conference on the future of adversarial and inquisitorial systems “Bias and criminal justice”

Mojca Plesničar in Lora Briški na konferenci 12th Conference on the future of adversarial and inquisitorial systems “Bias and criminal justice”

Naši raziskovalki Mojca Plesničar in Lora Briški sta se udeležili konference z naslovom 12th Conference on the future of adversarial and inquisitorial systems “Bias and criminal justice”, ki je potekala v Bologni. Predavanje Mojce Plesničar je nosilo naslov Searching...

Dr. Mojca Plesničar, dr. Jasmina Arnež in Lora Briški na konferenci Crime, Justice and the Human Condition na Univerzi v Oxfordu

Dr. Mojca Plesničar, dr. Jasmina Arnež in Lora Briški na konferenci Crime, Justice and the Human Condition na Univerzi v Oxfordu

Naše raziskovalke dr. 𝐌𝐨𝐣𝐜𝐚 𝐌. 𝐏𝐥𝐞𝐬𝐧𝐢č𝐚𝐫, dr. 𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐧𝐞ž in 𝐋𝐨𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐢š𝐤𝐢 so se 13. in 14. septembra 2022 udeležile mednarodne konference z naslovom »Crime, Justice and the Human Condition: Beyond the cris(es) – reframing and reimagining justice«, ki je potekala na...

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST