Lora Briški

Mlada raziskovalka

Lora Briški je mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in doktorska študentka na Pravni fakulteti v Ljubljani.  V svoji doktorski nalogi preučuje spreminjanje parametrov spora v kazenskem postopku in potencialni vpliv tovrstnih sprememb na razumevanje domneve nedolžnosti, dokaznega bremena, načela iskanja materialne resnice in obtožnega načela.R aziskovalno se ukvarja tudi z drugimi kriminološkimi in kazenskopravnimi temami, predvsem z odločanjem v kazenskem pravosodju in položajem oškodovancev kaznivih dejanj.  

 

 

 

Področja raziskovanja

položaj oškodovancev v kazenskem postopku, vpliv psiholoških mehanizmov na odločanje v kazenskem pravosodju, spolna kriminaliteta, spreminjanje parametrov spora v kazenskem postopku

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_pin_alt|

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Pretekli projekti
Lora Briški | Pretekli projekti
  • Sila, objektivno sposobna streti upor
  • Perspektive večje varnosti na slovenskih cestah

 

Lora Briški | Izbrane objave

2020

  • BRIŠKI, Lora. Od spregledanega do opolnomočenega procesnega subjekta? : preporod oškodovanca v kazenskem postopku. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 11/12, str. 875-894, 955-956. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 48650243]
  • BRIŠKI, Lora, AMBROŽ, Matjaž, SALECL, Renata. Koga reševati v času pandemije? : etični in kazenskopravni vidiki triaže. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 183-193. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40680195]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, BRIŠKI, Lora. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 439-480, 515-516, 523-524. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43545859]

2019

  • BRIŠKI, Lora. Spolna avtonomija in koncept slabotne osebe. V: Zbornik 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, cop. 2019. Str. 21-28. ISBN 978-961-247-427-0. [COBISS.SI-ID 2267617]
Lora Briški | Izbrane konference in nastopi

2020

  • BRIŠKI, Lora, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺDoločanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mejʺ, 11. december 2020, Zoom. [COBISS.SI-ID 47444483]
  • BRIŠKI, Lora, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Stereotyping when sentencing for rape?. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 2020, str. [3]. ISSN 2712-4908. https://inst-krim.si/wp-content/uploads/2020/08/ABSTRACTS-eros-web.pdf, https://youtu.be/eojkp1OXbz8. [COBISS.SI-ID 27704579]
  • BRIŠKI, Lora. Participation of the injured party in Slovenian criminal procedure. V: Materìali III Mižnarodnogo molodižnogo naukovogo juridičnogo forumu, 14-15 travnja 2020 roku, III International Youth Scientific Legal Forum, May 14th-15th, 2020. Tom 1. Kyïv: Vidavnictvo Vektor, 2020. Str. 240-242. [COBISS.SI-ID 17914115]

 

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo