Lora Briški

Mlada raziskovalka

Lora Briški je mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in doktorska študentka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.  V svoji doktorski nalogi preučuje spreminjanje parametrov spora v kazenskem postopku. Raziskovalno se ukvarja tudi z drugimi kriminološkimi in kazenskopravnimi temami, med drugim z odločanjem v kazenskem pravosodju, položajem oškodovancev kaznivih dejanj, spolnim kazenskim pravom, kazenskopravnimi vidiki triaže v epidemiji ter spolno in nasilno kriminaliteto.

 

 

Področja raziskovanja

kazensko procesno pravo, odločanje v kazenskem pravosodju, spolno kazensko pravo, spolna in nasilna kriminaliteta

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_pin_alt|

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Aktualni Projekti
Lora Briški | Aktualni projekti
Pretekli projekti
Lora Briški | Pretekli projekti
 • Sila, objektivno sposobna streti upor
 • Perspektive večje varnosti na slovenskih cestah

 

Lora Briški | Izbrane objave

2021

 • BRIŠKI, Lora. Stereotipi o posilstvu na slovenskih sodiščih. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, apr.-jun. 2021, letn. 72, št. 2, str. 105-116. [COBISS.SI-ID 69958403]

2020

 • BRIŠKI, Lora. Od spregledanega do opolnomočenega procesnega subjekta? : preporod oškodovanca v kazenskem postopku. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 11/12, str. 875-894, 955-956. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 48650243]
 • BRIŠKI, Lora, AMBROŽ, Matjaž, SALECL, Renata. Koga reševati v času pandemije? : etični in kazenskopravni vidiki triaže. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 183-193. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40680195]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, BRIŠKI, Lora. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 439-480, 515-516, 523-524. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43545859]

2019

 • BRIŠKI, Lora. Spolna avtonomija in koncept slabotne osebe. V: Zbornik 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, cop. 2019. Str. 21-28. ISBN 978-961-247-427-0. [COBISS.SI-ID 2267617]
Lora Briški | Izbrane konference in nastopi

2021

 • BRIŠKI, Lora, BERTOK, Eva, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Intimate partner homicide and the covid pandemic. V: PODREKA, Jasna (ur.), SOBOČAN, Ana Marija (ur.). 4th European Conference on Domestic Violence : September 13th-15th 2021, online from Slovenia. 1st electronic ed. V Ljubljani: Univerza. 2021, str. 34. http://ecdv-ljubljana.org/PROGRAM/ECDV_2021_zbornik_f.pdf. [COBISS.SI-ID 78243843]
 • BRIŠKI, Lora. Obravnava spolne kriminalitete v Sloveniji : pogled v preteklost za prihodnost : predavanje na 19. strokovnem posvetu obravnava posebej ranljivih otrok, 8. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 60845827]
 • BRIŠKI, Lora. Searching for sexual violence myths in judicial decisions : predavanje, Law and Society Association 2021 Annual Meeting Crisis, Healing, Re-Imagining, 29. 5. 2021, Zoom. [COBISS.SI-ID 72622339]

2020

 • BRIŠKI, Lora, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺDoločanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mejʺ, 11. december 2020, Zoom. [COBISS.SI-ID 47444483]
 • BRIŠKI, Lora, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Stereotyping when sentencing for rape?. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 2020, str. [3]. ISSN 2712-4908. https://inst-krim.si/wp-content/uploads/2020/08/ABSTRACTS-eros-web.pdf, https://youtu.be/eojkp1OXbz8. [COBISS.SI-ID 27704579]
 • BRIŠKI, Lora. Participation of the injured party in Slovenian criminal procedure. V: Materìali III Mižnarodnogo molodižnogo naukovogo juridičnogo forumu, 14-15 travnja 2020 roku, III International Youth Scientific Legal Forum, May 14th-15th, 2020. Tom 1. Kyïv: Vidavnictvo Vektor, 2020. Str. 240-242. [COBISS.SI-ID 17914115]

 

Dr. Mojca Plesničar, dr. Jasmina Arnež in Lora Briški na konferenci Crime, Justice and the Human Condition na Univerzi v Oxfordu

Dr. Mojca Plesničar, dr. Jasmina Arnež in Lora Briški na konferenci Crime, Justice and the Human Condition na Univerzi v Oxfordu

Naše raziskovalke dr. 𝐌𝐨𝐣𝐜𝐚 𝐌. 𝐏𝐥𝐞𝐬𝐧𝐢č𝐚𝐫, dr. 𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐧𝐞ž in 𝐋𝐨𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐢š𝐤𝐢 so se 13. in 14. septembra 2022 udeležile mednarodne konference z naslovom »Crime, Justice and the Human Condition: Beyond the cris(es) – reframing and reimagining justice«, ki je potekala na...

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo