Marko Drobnjak

Mladi raziskovalec

Marko Drobnjak je mladi raziskovalec na Inštituta za kriminologijo. V svoji disertaciji pod mentorstvom dr. Mojce Plesničar (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani) in somentorstvom Gašperja Beguša (UC Berkeley), PhD, raziskuje vlogo percepcije govora pri oceni verodostojnosti pričanja. Vključen je v številne projekte, ki potekajo na Inštitutu za kriminologijo.

Zanimajo ga teme povezane z

jezikom, pravom in kriminologijo, še posebej pa percepcija govora, jezikovna forenzika, procesiranje naravnega jezika in razvoj inovativnih rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci, za javni in zasebni sektor.

et|icon_mail_alt|
et|icon_pin_alt|

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Izbrana bibliografija Marko Drobnjak
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, DROBNJAK, Marko. Kaznovanje in kaznovalna politika v Sloveniji : konceptualni premiki in praktične posledice. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 119-128, graf. prikazi.https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/RKK_2-2019.pdf.
  • DROBNJAK, Marko. Nekatere jezikoslovne značilnosti naslovov medijskih prispevkov o kriminaliteti v Sloveniji. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest, (Obdobja, ISSN 1408-211X, 38). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 187-196, ilustr., doi: 10.4312/Obdobja.38.187-196.
  • DROBNJAK, Marko. Virtualni asistenti in umetna inteligenca : glasovna interakcija. V:Zbornik 2020. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2020, str. 80-87.
  • DROBNJAK, Marko. Implicit bias against dialectal features: forensic linguistics and speech perception in legal proceeding : predavanje na Phonology Lab, Department of Linguistics, University of Washington, Washington, November 19, 2019.
  • DROBNJAK, Marko. Percepcija slovenščine v pravnih postopkih in načini za profiliranje posameznikov na podlagi govora : predavanje v okviru srečanj SDJT JOTA, 21. maj 2020 [MS Teams].
Dogodki in nastopi v medijih Marko Drobnjak
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST