Matjaž Jager

Raziskovalec

Matjaž Jager je znanstveni svetnik na Inštitutu za kriminologijo in redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Iz prava se je izobraževal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na College of Law University of Illinois (LL.M.), iz filozofije pa je magistriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V letih od 2004 do 2019 je tri mandate služil kot direktor Inštituta za kriminologijo. Njegova najnovejša monografija ima naslov Primer Eichmann in Kantova etika.

Področja raziskovanja

kriminaliteta nosilcev družbene moči, etika in (kazensko) pravo, filozofija deviantnosti, kriminologija izrednega stanja

 

 

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_globe_alt|

Ostale Povezave

 

et|icon_pin_alt|

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Matjaž Jager | Izbrane objave

2020

 • JAGER, Matjaž. Neoliberalna država kot notranja meja uspešnega odzivanja na korporativni kriminal nosilcev družbene moči. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 409-435, 514-515, 523. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43539203]

2019

 • JAGER, Matjaž. Primer Eichmann in Kantova etika. 1. izd. Ljubljana: Pravna fakulteta: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2019. 196 str. ISBN 978-961-6447-81-2. [COBISS.SI-ID 299265792]
 • JAGER, Matjaž. Teoretična kriminologija v zrcalu Revije za kriminalistiko in kriminologijo. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 63-72. ISSN 0034-690X. https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/RKK_2-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 3726570]
 • Jager, M., Keršmanc, C. Šugman, K. (2019) Is corporate social responsibility anything more than a mask for multinational (oil) companies? V: DUYNE, P. C. van (ur.). Constructing and organising crime in Europe. Hague: Eleven International Publishing, cop. 2019. Str. 417-435. ISBN 978-94-6236-955-9. [COBISS.SI-ID

2018

 • JAGER, Matjaž. Panama papers, Paradise documents and the Slovene state in the global competitiveness race. V: DUYNE, P. C. van (ur.). The Janus-faces of cross-border crime in Europe. Hague: Eleven International Publishing, cop. 2018. Str. 197-217. ISBN 978-94-6236-871-2, ISBN 978-94-6274-919-1. [COBISS.SI-ID 2094926]
Matjaž Jager | Izbrane konference in nastopi

2020

 • JAGER, Matjaž. O reševanju etičnih dilem z iskanjem po labirintih teorij etike : prispevek na Simpoziju za pravno in socialno filozofijo, Ljubljana, Pravna fakulteta, 23. sep. 2020. [COBISS.SI-ID 29640451]
 • JAGER, Matjaž. Ob šestdeseti obletnici ugrabitve Eichmanna v Argentini : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺDoločanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mejʺ, 11. december 2020, Zoom. [COBISS.SI-ID 47444739]
 • JAGER, Matjaž. Teorije etike in dizajn umetne inteligence : predavanje na Jesenski šoli Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije, Ljubljana, 26. 11. 2020, [ZOOM]. [COBISS.SI-ID 50010371]

2019

 • JAGER, Matjaž. Notranje meje represivnega odzivanja na gospodarsko in finančno kriminaliteto : prispevek na Mednarodnem simpoziju Pravo, ekonomija in kriminaliteta, 10. december 2019, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2184270]
 • JAGER, Matjaž. Resistance, compromise and inner emigration : prispevek na konferenci "Resisting State-Corporate Harms in times of Repression. Towards a Theory of Insurrection", European group for the study of deviance and social control conference, 4-6 September 2019, Barcelona. [COBISS.SI-ID 2187086]

2018

 • JAGER, Matjaž. Hard times: obedience and escape in inner emigration. V: Crimes against humans and crimes against humanity : implications for modern criminology. Eurocrim 2018, 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo, 29. 8.-1. 9. 2018. Sarajevo: European Society of Criminology. 2018, f. 1. http://win.fkn.unsa.ba/Home/OralPresentation?title=070. [COBISS.SI-ID 2072398]
 • JAGER, Matjaž. Mi in oni : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺNasilje, kultura in kapitalizemʺ, 29. november 2018, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2111822]
 • JAGER, Matjaž. Nekateri elementi notranje emigracije v (opresivnem) pravnem sistemu : prispevek na Simpoziju za pravno in socialno filozofijo 2018, Pravna fakulteta, Ljubljana, 5. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 2079566]
 • JAGER, Matjaž. Nesporazumi o učinkovitosti kazenskega postopka : prispevek na IV. interkatedarska konferencija, Im memoriam: Davor Krapac (1947-2016), 7. rujna 2018, Pravni fakultet, Zagreb. [COBISS.SI-ID 2098510]
 • JAGER, Matjaž. The offshore world and tax payers in a small Alpine state : prispevek na konferenci Social harm in a digitalized global world: technologies of power and normalizen practices of contemporary society, European group for the study of deviance and social control conference, 22-24 Avgust 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2064974]
 • JAGER, Matjaž. Premeščanje mej na področju odzivanja na gospodarsko kriminaliteto : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺNasilje, kultura in kapitalizemʺ, 29. november 2018, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2112590]
Predavanja
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, več predmetov na doktorskem študiju kriminologije
Mentorstvo

Jurij Novak, doktorski študent

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST