Objavljamo mnenje za 10. nujno sejo Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je potekala 17. marca 2021. Pripravili so ga dr. Katja Filipčič, dr. Mojca Mihelj Plesničar, dr. Aleš Završnik in dr. Dragan Petrovec.

Dnevni red seje je vseboval eno točko, in sicer: Nedopustna policijska represija nad starši in dijaki ter protiustavna prepoved shodov.

Uvodoma poudarjamo, da spodnje stališče nikakor ne pomeni nasprotovanja strokovno utemeljenim ukrepom za preprečevanje širjenja covid-19. Nasprotno, ti se nam zdijo nujni in potrebni. V mnenju pa izpostavljamo, da so razmisleki o njihovem obsegu, načinu določanja in uveljavljanja v demokratični družbi enako nujni in potrebni.

Tu opozarjamo, da pravna podlaga zanje tudi po enem letu trajanja epidemije še vedno ni ustrezno urejena. Po našem mnenju so torej spodaj opisani ukrepi neskladni z ustavo v njenem najobčutljivejšem delu; pri posegih v človekove pravice morajo biti vedno spoštovane prvine pravne države.

Foto: TV Slovenija 3

DOSTOPNOST