Mojca M. Plesničar

Raziskovalka

Mojca je znanstvena sodelavka na Inštitutu za kriminologijo in docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Izobraževala se je na ljubljanski pravni fakulteti ter na univerzi v Oxfordu. Raziskovalno se ukvarja predvsem s temami kaznovanja in odločanja v kazenskem pravu. Je aktivna članica širše evropske raziskovalne skupnosti, obenem pa tudi redno prispeva k razpravam o oblikovanju slovenskega kazenskopravnega prostora. 

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_globe_alt|

Ostale Povezave

Področja raziskovanja

kaznovanje in procesi odločanja v kazenskem pravu, vpliv sodobnih tehnologij na kazensko pravosodje, vprašanja marginaliziranih skupin v kriminologiji (mladostniki, ženske, tujci) v kazenskem pravosodju, nasilna kriminaliteta, spolna kriminaliteta.

Aktualni Projekti
Izbrane objave Mojca M.P.

2020

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. ‘This Web Page Should Not Exist’: A Case Study of Online Shaming in Slovenia. V: TROTTIER, Daniel (ur.), GABDULHAKOV, Rashid (ur.), HUANG, Qian (ur.). Introducing Vigilant Audiences, Cambridge: OpenBook Publishers, 2020. Str. 187-214. DOI: 10.11647/OBP.0200. 
 • ŠUGMAN STUBBS, Katja, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Psihološki vidiki sodniškega odločanja: od objektivnosti k subjektivnosti in spet nazaj. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 194-207. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40727811
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Fighting impunity with new tools : how big data, algorithms, machine learning and AI shape the new era of criminal justice. V: MARIN, Luisa (ur.), MONTALDO, Stefano (ur.). The fight against impunity in EU law. Oxford; New York: Hart Publishing, 2020. Str. [257]-275. Hart studies in European Criminal Law, vol. 11. ISBN 978-1-50992-687-9. [COBISS.SI-ID 45998851
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, BRIŠKI, Lora. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 439-480, 515-516, 523-524. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43545859

2019

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha. Giustizia riparativa e mediazione penale. V: VALENTINI, Cristiana (ur.), et al. La vittima nel ʺnuovo mondoʺ della mediazione penale : profili di un'assenza. 1a ed. Canterano: Aracne, 2019. Str. 105-127, graf. prikazi. ISBN 978-88-255-2481-9. DOI: 10.4399/97888255248198. [COBISS.SI-ID 2184014
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, KUKAVICA, Jaka. Punishing the alien : the sentencing of foreign offenders in Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 49, str. 27-50, graf. prikazi. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7252. [COBISS.SI-ID 2120270
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, DROBNJAK, Marko. Kaznovanje in kaznovalna politika v Sloveniji : konceptualni premiki in praktične posledice. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 119-128, graf. prikazi. ISSN 0034-690X. https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/RKK_2-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 3727594
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Zakaj drugačna obravnava zapornic?. V: DRENIK BAVDEK, Simona (ur.), PAVLIN, Peter (ur.), TADIČ, Darja (ur.). O posebnem položaju žensk v zaporih : prispevki in izbrani mednarodni akti : zbornik ob 40-letnici Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, 2019. Str. 41-58. ISBN 978-961-93175-2-5. [COBISS.SI-ID 2179406

2018

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠUGMAN STUBBS, Katja. Subjectivity, algorithms and the courtroom. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big data, crime and social control. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Str. 154-175. Routledge frontiers of criminal justice, 50. ISBN 978-1-138-22745-3. [COBISS.SI-ID 1996366], [Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 • TRIPKOVIĆ, Milena, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Women, crime rates and punishment : a global view. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 9-23, 189, 195, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2072910
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Kaznovanje žensk v Sloveniji. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 135-149, 192-193, 198-199, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2074190

Izbor starejših objav
Vasja Badalič || Starejše objave
 • BADALIČ, Vasja. The predators' rule of terror. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Drones and unmanned aerial systems : legal and social implications for security and surveillance. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. Str. 157-181. [COBISS.SI-ID 1863246]
 • BADALIČ, Vasja. Teror "trajne svobode" : vojna v Afganistanu in Pakistanu. Ljubljana: Krtina, 2013. [COBISS.SI-ID 267875840]
 • BADALIČ, Vasja. Rdeča mašinerija : utrip Chávezove revolucije. Ljubljana: Študentska založba, 2011.[COBISS.SI-ID 255744256]
 • BADALIČ, Vasja. Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma. Ljubljana: Krtina, 2010. [COBISS.SI-ID 249362176]
 • BADALIČ, Vasja. Kdo je terorist?. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2015, letn. 53, št. 5/6, str. 193-224. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1845838]
 • BADALIČ, Vasja. Žrtve v svetu brez krivic. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2012, letn. 50, št. 5/6, str. 217-237. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1589326]
 • BADALIČ, Vasja. Na periferiji : nekaj predlogov k razumevanju politične vloge intelektualcev. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 30, št. 3, str. 137-154. ISSN 0353-4510. [COBISS.SI-ID 31045421]
 • BADALIČ, Vasja. Iz oblasti v oblast: delovanje na sebe. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 3, str. 127-143. [COBISS.SI-ID 29035309].
 • BADALIČ, Vasja. V coni. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2005, letn. 43, št. 3/4, str. 227-259. [COBISS.SI-ID 234558464]
Izbrane konference in nastopi

2020

2019

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha, ŠUGMAN STUBBS, Katja. Sentencing your equals : the role of prejudice in decision-making : prispevek na konferenci Cultures of Sentencing Conference, Sentencing & Penal Decision-Making, European Working Group, Faculty of Law, Charles University, Praga, 30.-31. maj 2019. [COBISS.SI-ID 2183246
 • PLESNIČAR, Mojca. Shades of sanity and their reflection in sentencing. V: Crimes against humans and crimes against humanity : implications for modern criminology. Eurocrim 2018, 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo, 29. 8.-1. 9. 2018. Sarajevo: European Society of Criminology. 2018, f. 1. http://win.fkn.unsa.ba/Home/OralPresentation?title=051. [COBISS.SI-ID 2071630
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. How does sentencing procedure shape sentencing decisions? : predavanje na Institute of Criminology, University of Cambridge, 8th August 2019. [COBISS.SI-ID 2182222
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Deconstructing Remorse through the Courts : prispevek na kongresu Linking Generations for Global Justice, Oñati, Španija, 19. - 21. junij 2019. [COBISS.SI-ID 2182734
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. "Ne pomeni ne", ustreznejša obravnava spolne kriminalitete : predavanje na strokovnem posvetu Samo ja pomeni ja - zagate na področju preprečevanja in ustavljanja spolnega nasilja, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 2163790]  
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Sankcioniranje spolne kriminalitete : prispevek na 12. konferenci kazenskega prava in kriminologije, Portorož, GH Bernardin, 3. in 4. december 2019. [COBISS.SI-ID 2180686
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. La normativa e l'esperienza di Giustizia Riparativa in Slovenia : prispevek na konferenci Giustizia riparativa vittima - autore di reato - comunità, Norme ed esperienze Italiane ed Europee a confronto, Auditorium Palazzo della Gran Guardia, Verona, 10. december 2019. [COBISS.SI-ID 2182990

2018

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Delivering justice in an age of algorithims. V: Redesigning justice : promoting civil rights, trust and fairness. Oxford: Howard League for Penal Reform, 2018. Str. 85-86. [COBISS.SI-ID 2068814
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, SKOČAJ, Danijel. The predicament of decision-making in machines and humans. V: Machine ethics and machine law : Jagiellonian University, November 18, 2016 - November 19, 2016 Cracow, Poland : e-proceedings. [S. l.: s. n.], 2016. Str. 1-3. [COBISS.SI-ID 1537320643
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Remorse in homicide cases. V: Remorse & responsibility in the constructions of the ʹidealʹ defendant : comparing cultural expectations in criminal process : abstracts. Cardiff: Cardiff University, 2018. Str. 41-44. [COBISS.SI-ID 2069326
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha, ŠUGMAN STUBBS, Katja. The use of vignettes in sentencing research : prispevek na workshop Methods and Data in Sentencing Research: Qualitative and Quantitative Approaches, University of Sheffield, United Kingdom, 11. in 12. julij 2019. [COBISS.SI-ID 2183502
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Umori po slovensko : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺNasilje, kultura in kapitalizemʺ, 29. november 2018, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2110286
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Individualisation as a process : prispevek na simpoziju Individualisation in the Sentencing and Penal Decision-Making Process, European Working Group, Leiden, 19.-20. april, 2018. [COBISS.SI-ID 2067790

Starejše
Izbrane konference in nastopi | starejše

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha. Sentencing those who kill : patterns and trends in sentencing for homicide in Slovenia in the past 25 years. V: Abstracts. Eurocrim 2017, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cardiff, 13-16 Sep. 2017. Cardiff: European Society of Criminology, 2017. Str. [143]. [COBISS.SI-ID 2002766
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. The alluring promise of objectivity : big data in criminal justice. V: Big data : new challenges for law and ethics : international scientific conference, 22 - 23 May 2017, Faculty of Law, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institute of Criminology, Faculty of Law: Slovenian Research Agency, 2017. Str. 32. [COBISS.SI-ID 1980750
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, WINGERDEN, Sigrid Geralde Clara van, SCHUYT, Pauline. Explaining trends in imprisonment rates : the ʺusual suspectʺ and two opposing pathways. V: Reducing the use of imprisonment in sentencing & penal decision-making : a european conference, Thursday 8th - Friday 9th June 2017, Edinburgh, Scotland : abstracts. Glasgow: University of Strathclyde: Strathclyde Centre for Law, Crime & Justice, 2017. Str. [27]. [COBISS.SI-ID 1981518
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Lessons from an exceptional penal past : what should be resurrected? : prispevek na konferenci Justice nad Penal Reform: Re-shaping the penal landscape, 16. - 18. marec 2016, Keble College, Oxford. [COBISS.SI-ID 1960014
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. A discussion towards an ideal sysem of mitigation : prispevek na simpoziju The Role of Mitigation in the Sentencing and Penal Decision-Making Process, European Working Group, Ljubljana, 9. - 10. junij 2016. [COBISS.SI-ID 1959502
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Remnants from the past : a rehabilitative juvenile system : predavanje na International Seminar on Working with young adult offenders, Lillestrøm, Norway, 31st August - 1st September 2016. [COBISS.SI-ID 1936974

Predavanja

 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, več predmetov na doktorskem študiju Kriminologije, predmet Pravo in psihologija  
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Prevajalstvo, predmet Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 
 • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Socialna pedagogika, predmet Penologija 

 

Mentorstvo

Marko Drobnjak

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST