Naši raziskovalki Mojca Plesničar in Jasmina Arnež sta se udeležili mednarodnega seminarja o pogojnem odpustu z naslovom The Future of Parole: Ideas, Institutions and Practice, ki poteka na Onati International Institute for the Sociology of Law v Baskiji. Seminar vključuje številne mednarodne raziskovalce, ki preučujejo vprašanja pogojnega odpusta v lastnih ureditvah in na primerjalni ter konceptualni ravni. Arnež in Plesničar sta predstavili prispevek z naslovom Exceptionally complicated: The interplay between the purpose, institutions, and conditions of conditional release in the Slovenian ‘penal exceptionalism’, v katerem sta predstavili nekatera spoznanja iz nacionalnega projekta Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta, ki smo ga na IK zaključili v letu 2022.

 

DOSTOPNOST