Naši raziskovalki Mojca Plesničar in Lora Briški sta se udeležili mednarodne delavnice z naslovom Democratic backsliding and penal policy in Europe, ki je potekala na Univerzi v Edinburgu. Predstavili sta prispevek z naslovom  Politics and criminal justice in Slovenia: (In)competent attempts and resistance by inertia.

DOSTOPNOST