Inštitut za kriminologijo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani
16. oktobra 2015


NACIONALNA KRIMINOLOŠKA KONFERENCA

»Človek, stroji in nadzor«

Program konference

Dopoldanski del

 08.45”“09.15

Registracija udeležencev

 09.15

Pozdravni nagovor

Renata Salecl, vodja programske skupine IK

 09.30”“10.00

Podatkovni cunami in sprememba vednosti v kazenskem pravosodju

Aleš Završnik

 10.00”“10.30

Uporaba podatkovnih analiz za povečanje transparentnosti delovanja države in omejevanje korupcije

Matej Kovačič

 10.30”“11.00

Mednarodnopravni vidiki ekonomskega kibernetskega vohunjenja med državami v času miru

Maruša Veber

11.00”“11.30

Odmor

 11.30”“12.00

Svobodna volja v dobi velikega podatkovja

Sašo Dolenc

12.00”“12.30

 Posegi v zasebnost: vidik Evropskega sodišča za človekove pravice

Sabina Zgaga

 12.30”“13.00

Zapor in internet

Mojca M. Plesničar

Popoldanski del

 14.30”“15.00

Migranti in nadzor

Aleš Bučar Ručman

 15.00”“15.30

Spodletela udomačitev nekega telesa

Marisa Žele

 15.30”“16.00

Stroj(niki), priveski in kontrolorji

Zoran Kanduč

 16.00”“16.30

Odmor

 16.30”“17.30

Okrogla miza »Možgani na zatožni klopi«

Sodelujoči:

Renata Salecl

Aleš Bunta

Aljoša Kravanja

DOSTOPNOST